Diện tích hình tròn

Nhấn vào đây để tải về
Nhắn tin cho tác giả
Báo tài liệu sai quy định
Mở thư mục chứa tài liệu này
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Ngọc Nam (trang riêng)
Ngày gửi: 19h:29' 15-01-2013
Dung lượng: 462.0 KB
Số lượt tải: 34
Số lượt thích: 0 người
TRƯỜNG TIỂUHỌC TRẦN HƯNG ĐẠO
EaKar - Đăk Lăk
TOÁN
DIỆN TÍCH HÌNH TRÒN ( Tiết 97 )
Người thực hiện: Phạm Xuân Toạn
Tính bán kính hình tròn có chu vi bằng 18,84dm
Thứ Ba ngày 15 tháng 01 năm 2013
KIỂM TRA BÀI CŨ
Bài làm
Bán kính hình tròn đã cho là:
18,84 : 3,14 : 2 = 3 (dm)
Đáp số: 3 dm
Toán :
Thứ Ba ngày 15 tháng 01 năm 2013
Toán :
DIỆN TÍCH HÌNH TRÒN
Thứ ba ngày 19 tháng 01 năm 2010
Toán :
DIỆN TÍCH HÌNH TRÒN
1. Cắt hình tròn thành 16 mảnh bằng nhau.
2. Lấy một mảnh cắt thành hai mảnh nhỏ bằng nhau.
3. Ghép lại ta được một hình gần giống với hình gì mà các em đã học ?
Thứ Ba ngày 15 tháng 01 năm 2013
Toán :
DIỆN TÍCH HÌNH TRÒN
?
?
r
r x 3,14 ( nửa chu vi )
Nếu tiếp tục cắt và ghép như vậy ta sẽ được 1 hình gần giống hình chữ nhật hơn.
( Nếu tiếp tục cắt và ghép như thế mãi ta sẽ được 1 hình chữ nhật.)
Hình chữ nhật này có chiều rộng tương ứng với cái gì của hình tròn ?
Hình chữ nhật này có chiều dài tương ứng với cái gì của hình tròn
Hình chữ nhật này có chiều rộng tương ứng với bán kính của hình tròn ?
Hình chữ nhật này có chiều dài tương ứng với nửa chu vi của hình tròn.
-Nửa chu vi của hình tròn bằng bao nhiêu?
-Nửa chu vi của hình tròn bằng r x 3,14
Thứ ba ngày 19 tháng 01 năm 2010
Toán :
DIỆN TÍCH HÌNH TRÒN
r
r x 3,14
Diện tích của hình chữ nhật này được tính như thế nào ?
S = r x r x 3,14
Diện tích hình chữ nhật bằng diện tích hình tròn.
Vậy diện tích hình tròn là:
S = r x r x 3,14
Thứ ba ngày 19 tháng 01 năm 2010
Toán :
DIỆN TÍCH HÌNH TRÒN
Muốn tính diện tích hình tròn ta lấy bán kính nhân với bán kính rồi nhân với số 3,14.
(S là diện tích hình tròn, r là bán kính hình tròn)
S = r x r x 3,14
Công thức :
Quy tắc :
Thứ Ba ngày 15 tháng 01 năm 2013
Toán :
DIỆN TÍCH HÌNH TRÒN
Tính diện tích hình tròn có bán kính bằng 2 dm
Bài làm
Diện tích hình tròn đã cho là:
2 x 2 x 3,14 = 12,56 ( dm)
Đáp số : 12,56 dm
Ví dụ :
Thứ ba ngày 19 tháng 01 năm 2010
Toán :
DIỆN TÍCH HÌNH TRÒN
THỰC HÀNH:
Bài 1:
Tính diện tích hình tròn có bán kính r :
a) r = 5cm
b) r = 0,4dm
S = 5 x 5 x 3,14
= 78,5 cm2

S = 0,4 x 0,4 x 3,14
= 0,5024 dm2
Thứ ba ngày 19 tháng 01 năm 2010
Toán :
DIỆN TÍCH HÌNH TRÒN
Bài 1:
( Gợi ý : Đổi ra số thập phân )
Đổi :
S = 0,6 x 0,6 x 3,14 =
( Cả lớp làm bảng con ; 1 em làm trên bảng )
1,1304 ( m2 )
Tính diện tích hình tròn có đường kính :
a/ d = 12cm ; b/ d = 7,2dm

Thứ ba ngày 19 tháng 01 năm 2010
Toán :
DIỆN TÍCH HÌNH TRÒN
Bài 2:

Tính diện tích hình tròn có đường kính :
a/ d = 12cm ; b/ d = 7,2dm
Kết quả:
a/ r = 12 : 2 = 6 (cm)
S = 6 x 6 x 3,14 =
b/ r = 7,2 : 2 = 3,6 (dm )
S = 3,6 x 3,6 x 3,14 =
c/ r = : 2 = = 0,4 ( m )
S = 0,4 x 0,4 x 3,14 =
Thứ ba ngày 19 tháng 01 năm 2010
Toán :
DIỆN TÍCH HÌNH TRÒN
Bài 2:
113,04 ( cm2 )
40,6944 ( dm2 )
0,5024 ( m2 )
Thứ ba ngày 19 tháng 01 năm 2010
Toán :
DIỆN TÍCH HÌNH TRÒN
Bài 3 : Tính diện tích mặt bàn hình tròn có
bán kính 45 cm .

Giải :
Diện tích mặt bàn hình tròn:
45 x 45 x 3,14 =

6358,5 ( cm2 )
Đáp số : 6358,5 cm2Thứ ba ngày 19 tháng 01 năm 2010
Toán :
DIỆN TÍCH HÌNH TRÒN
Trò chơi :
Ai nhanh nhất ?
S tăng 4 lần
S tăng 300 %
1/ Diện tích hình tròn có r = 1 cm .
2/ Diện tích hình tròn có r = 2 cm .
3/ Khi bán kính hình tròn tăng lên 2 lần thì diện tích hình
tròn tăng lên bao nhiêu lần ?

4/ Khi bán kính hình tròn tăng lên 2 lần thì diện tích hình tròn tăng lên bao nhiêu phần trăm ?
* Nhẩm tính rồi ghi kết quả vào bảng con.

S = 3,14 cm2
S = 12,56 cm2
Cách 2 : Coi bán kính lúc đầu là r, thì bán kính mới là r x 2
Diện tích hình tròn ban đầu là : r x r x 3,14
Diện tích hình tròn mới là : (r x 2) x (r x 2) x 3,14
= (r x r x 3,14) x 4
= S (ban đầu) x 4


Thứ ba ngày 19 tháng 01 năm 2010
Toán :
DIỆN TÍCH HÌNH TRÒN
Ta có thể tính như sau :
Cách 1 : Lấy 12,56 : 3,14 = 4 ( lần )

Cách 1 : Diện tích tăng thêm là :
12,56 - 3,14 =
Diện tích tăng thêm số phần trăm là :
9,42 : 3,14 = 3 = 300 %
Cách 2 : Diện tích tăng thêm là :
(r x r x 3,14) x 4 - r x r x 3,14 = (r x r x 3,14) x 3
Diện tích tăng thêm số phần trăm là :
((r x r x 3,14) x 3) : (r x r x 3,14) = 3 = 300 %
( Dễ thấy diện tích tăng 4 lần )
9,42 ( cm2 )
Muốn tính diện tích hình tròn biết r ta làm thế nào ?
Muốn tính diện tích hình tròn biết d ta làm thế nào ?
Thứ ba ngày 19 tháng 01 năm 2010
Toán :
DIỆN TÍCH HÌNH TRÒN
CỦNG CỐ - DẶN DÒ:
* Các em cần nắm vững quy tắc và công thức tính diện tích hình tròn .
* Chuẩn bị bài sau: Luyện tập .
* Nhận xét giờ học .
XIN CHÂN THÀNH CÁM ƠN !
CHÀO TẠM BIỆT THẦY CÔ VÀ CÁC EM !